Generellt HR-Stöd
Behöver något en snabb och effektiv lösning?
Generellt HR-Stöd

Generellt HR-Stöd


Långbänkar och icke hanterade konflikter tenderar att stjäla mycket energi och ibland till och med lamslå en organisationsdel. Vi har erfarenhet av att genomföra även de tunga besluten. Ibland behöver en chef få stöd utifrån för att orka hantera det som måste hanteras. Inners kompetens kan komplettera ert pågående arbete, inspirera till friska arbetsplatser och en ökad produktivitet bland personalen.

Syfte:    Snabb verkställighet av svåra beslut. Ge chefer, stöd och trygghet i svåra situationer.

Innehåll:    Professionella samtal, processtöd.
                                                                     
Tid:    Anpassas i varje situation.