Forskning

Forskning

Forskning


INNERS FÖRÄNDRINGSFOKUSERADE KONCEPT BYGGER PÅ VETENSKAPLIG FORSKNING OCH LÅNG EMPIRISK ERFARENHET. I VÅR DATABAS HAR VI SAMLAT REFERENSER INOM DE OMRÅDEN VI ARBETAR MED OCH VI HÅLLER OSS STÄNDIGT UPPDATERADE I NY FORSKNING.

Inner har över 25 års branscherfarenhet med pedagogik som togs fram i samarbete med bl a Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ett av de första uppdragen var att arbeta med svenska hockeylandslaget som tog OS-Guld i Lillehammer -94. Under årens lopp har konceptet utvecklats och anpassats efter verkligheten för att kunna tillgodose dagens behov och problematik som idag ser ut så här;

  • Var tredje svensk sover dåligt
  • Diabetes typ 2 ökar dramatiskt i yngre åldrar
  • Varannan svensk är överviktig
  • Stress är den enskilt vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige
  • Sjukskrivningar ökar och kostar samhället flera miljarder kronor per år

Dessutom visar Arbetsmiljöverkets senaste undersökning att var fjärde sysselsatt person lider av stress eller andra psykiska påfrestningar som har med arbetet att göra. Och trots att vi vet att psykisk ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet saknar hela 6 av 10 arbetsplatser ett förebyggande arbetsmiljöarbete för detta*.

EMPIRISK STUDIE               
Inner har gjort en empirisk studie där knappt 1 000 personer ingår från 24 olika projekt genomförda åren 2010 – 2014.

I diagrammet nedan är ett exempel från rapporten där deltagarna skattat sin upplevda stressnivå vid tre tillfällen (samtalen sker i regel med 4 – 8 veckors mellanrum).

FORSKNING – Inner – ditt stöd till förändring
 

Från att 55 % uppgav att de upplevde sig stressade eller något stressade  vid samtal 1 minskades detta till 30 % vid samtal 3. De som sällan eller aldrig upplever stress ökade från 53 % till 70 % vid sista samtalet.

De två tabellerna nedan visar de genomsnittliga förändringarna i de 24 projekten.


Goda vanor inbegriper regelbundna eller mycket goda vanor. Otillräckliga innebär dåliga/obefintliga vanor eller något låga vanor.

Förändring: Mellan samtal 1 till 3 har en ökning i goda vanor skett med 32 % E.


Hög nivå innebär att klienten upplever sig ha ganska eller mycket bra vanor inom de sju hälsoområdena. Otillräcklig nivå innebär att klienten upplever sig ha riktigt dåliga eller otillräckliga vanor.

Förändring: Mellan samtal 1 till 3 har en ökning i gruppen hög nivå skett med 16 % E.

*Källor:
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2014/41718.aspx
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2014/41914.aspx