Inner Life
Vem vill inte bli inspirerad?
Inner Life

Inner Life


Vill du lyfta din personal med en föreläsning som gör skillnad? Inners populära föreläsningar ger individer och företag kunskap, motivation och inspiration till en hälsosammare livsstil och viljan att ta första steget dit. Inners stora utbud av föreläsningar kan komplettera ert pågående friskvårdsarbete, inspirera till kommande hälsoprojekt eller pigga upp er kick-off, konferens, ert kundevenemang eller ledningsgruppsmöte.
Inners förändringsprocess Inner Life börjar alltid med en inspirationsföreläsning, där just din organisation får precis den föreläsning som passar just er perfekt!

Syfte:    Inners förändringsprocess Inner Life syftar till att stimulera ditt företags frisknärvaro.

Innehåll:    För Kunderna innebär detta trygga och hållbara organisationsutvecklingar. Inner erbjuder livsstilsprogram inom hälsa. Med inspirerande föreläsningar, en digital effektiv screening, rådgivande coachande samtal, fysiska hälsokontroller (Innercheck) och mobila tjänster får individen kunskap och motivation till att ta eget ansvar för sin livsstil och hälsa. Effekten av detta blir en förbättrad psykosocial miljö med ökad produktivitet och lönsamhet.

Tid:    Processen med föreläsningar och individuella samtal tar 4 – 6 timmar/anställd och förläggs under 4 – 6 månader. 

Referens:    Referensdatabas samt kundreferenser, översänds om så önskas.

AnnSofie Lanner Hotelldirektör Scandic Järva Krog

”Hotellet har i flera år haft utmaningar med sjukfrånvaro och kvalitet på en avdelning och efter att
ha provat många andra metoder kom jag i kontakt med Inner. Inner har på ett skickligt sätt fått
medarbetaren att se sitt eget ansvar i sin arbetsglädje och välmående. Flera av deltagarna har
kommit till insikt och valt att förändra sitt liv, allt ifrån träning, sluta röka, söka nya utmaningar
och det är ett fantastiskt resultat. Arbetet är inte på något sätt klart där men den investering vi har
gjort på avdelning ser vi kommer påverka vår personal- och gästnöjdhet positivt.”