Ledarutveckling
Är du som ledare trygg i din roll?
Ledarutveckling

Ledarutveckling


Trygga ledare som ägnar sin tid åt att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare att leverera bra resultat och uppfylla mål är grunden i en frisk och effektiv organisation. Inner har lång erfarenhet av att utveckla chefer på olika nivåer. Vi ger de verktyg som behövs och hjälper till att träna er i att använda dem klokt. Inners kompetens kan komplettera ert pågående arbete, inspirera till friska arbetsplatser och en ökad produktivitet bland personalen.

Syfte:    Skapa trygga ledare som bidrar till att utveckla individer och organisationen.

Innehåll:    Värdebaserat ledarskap, situationsanpassat ledarskap, förändringsledarskap.   Vi anpassar insatsen utifrån era behov.

Tid:    Halv/heldagar. 1-12 dagar.