Verksamhetsplanering/Målformulering
Har ni en bra process för hur ni sätter mål?
Verksamhetsplanering/Målformulering

Verksamhetsplanering/Målformulering


Med en tydlig struktur för hur man sätter mål och utvecklingsprojekt skapar Inner engagemang och driv i verksamheten. För alla medarbetare skapar det riktning och meningsfullhet i deras vardagsarbete. Vi hjälper er att skapa ett tydligt sammanhang från Vision till enskild medarbetares uppdragsbeskrivning och uppföljning genom utvecklingssamtal och lönesättning. Inners kompetens kan komplettera ert pågående arbete, inspirera till friska arbetsplatser och en ökad produktivitet bland personalen.

Syfte:    Visioner, Nya mål, Verksamhetsplanering och uppföljning

Innehåll:    Workshops, utbildningar och dokumentation. Vi anpassar insatsen utifrån verkligt behov.

Tid:    Halv/heldagar. 1-3 dagar beroende på ambitionsnivå