Medarbetarskap
Har medarbetarna fått rätt förutsättningar?
Medarbetarskap

Medarbetarskap


Otydlighet vad gäller uppdraget och vilka beteenden som är önskvärda skapar osäkra medarbetare. För att kunna fokusera på sitt uppdrag behöver; värderingar, beteenden och önskvärda resultat vara tydligt kommunicerade. Inners kompetens kan komplettera ert pågående arbete, inspirera till friska arbetsplatser och en ökad produktivitet bland personalen.

Syfte:    Tydliggöra värderingar och vilka beteenden som då blir önskvärda i organisationen.

Innehåll:    Värderingar, Mål, Spelregler

Tid:    Halv/heldagar. 1-2 dagar.