Processutveckling/Strukturutveckling
Vem vill inte ha ordning och reda?
Processutveckling/Strukturutveckling

Processutveckling/Strukturutveckling


Vill du ha en ännu tydligare verksamhet där det är enkelt att navigera och få stöd för ert agerande? Inners processledare delar med sig av sina erfarenheter och hjälper dig att utveckla era processer. Med era unika ingångsvärden formulerar och presenterar vi förslag till nya eller förbättrade processer med tillhörande dokumentation. Inners kompetens kan komplettera ert pågående arbete, inspirera till friska arbetsplatser och en ökad produktivitet bland personalen.

Syfte:    Skapa nya eller förbättra befintliga processer eller flöden. Vilket i sin tur skapar effektivitet, kvalitetssäkring och trygghet i verksamheten.

Innehåll:    Workshops, utbildningar och dokumentation. Främst avseende HR eller Arbetsmiljö men även ledningsprocesser. Vi anpassar insatsen utifrån verkligt behov.

Tid:    Halv/heldagar.