Inner Coach
Ge stöd med rätt fokus och i rätt tid!
Inner Coach

Inner Coach


Inner utbildar regelbundet rådgivande Livsstilscoacher från hela Sverige, från olika branscher och med specialistkompetens inom många livsstilsrelaterade områden.

Syfte:    Ge stöd till chefer eller medarbetare utifrån individens behov.
Kan i vissa fall även ske i grupp.

Innehåll:    Rehabiliteringsstöd, livsstilsförändring, krisbearbetning mm.

Tid:    Anpassas i varje enskilt fall.