Inner Screening
Hur mår vi just nu? – visst vill man ha koll
Inner Screening

Inner Screening


Inners kartläggande, digitalt förmedlade screeningfrågor ger individer och företag kunskap, motivation och inspiration till en hälsosammare livsstil. Inner kan därefter, med stöd av Inner Screening, ge förslag på konkreta verktyg som stöttar både verksamhet och personal. Rätt åtgärd i rätt tid gör skillnad.

Syfte:    Återkommande digital hälsokontroll av alla medarbetare. Inners screeningfrågor ger både dig och din personal kunskap i vilka hälsoprioriteringar som är väsentliga att göra eller bibehålla.

Innehåll:    Med förankring i forskning och empirisk databas ställs; 
  • 7 hälsofrågor
  • 3 vanefrågor
  • 3 beroendefrågor 

    Frågorna är inom områden som alla avser faktorer som omger och påverkar ditt allmäntillstånd. (Se bild nedan)

    Det finns dessutom möjlighet för 6 egendefinierade frågor (tilläggstjänst) alternativt att ni använder våra Covid-19 anpassade frågor, som ingår i grundtjänsten.

Tid:    Ca 15 min per individ. Enkäten skickas ut till deltagarnas mejl, genomförs i mobilapp eller direkt i mejlet och sammanställs därefter i en ackumulerad rapport av Inner. Resultatet presenteras anonymt på aggregerad nivå med