Välkommen till Inner

Vi är ett hälsostrategiföretag som erbjuder organisationer och individer kostnadseffektiva och resultatorienterade Livsstilsprogram

Kontakt

INNER SCREENING

Inners kartläggande screeningfrågor ger individer och företag kunskap, motivation och inspiration till en hälsosammare livsstil med konkreta verktyg som stöttar både verksamhet och personalen.
Läs mer

INNER WALK

Inner har en process som utmanar ditt företags kortidssjukfrånvaro. Nyckeln till framgång är både kollektivets effektivitet och den enskilde medarbetarens prestationer. Det vet Inner och skapar därför varaktigt positiva förändringar.
Läs mer

INNER TALK

Vill du lyfta din personal med en föreläsning som gör skillnad? Inners populära föreläsningar ger individer och företag kunskap, motivation och inspiration till en hälsosammare livsstil och viljan att ta första steget dit.
Läs mer

Livsstilsförändringar med hjälp av och fokus på mental balans, kost och motion.

Vår vision är att bygga ett friskare Sverige. Inner Sweden AB är ett hälsostrategiföretag som erbjuder organisationer och individer kostnadseffektiva och resultatorienterade Livsstilsprogram.

Programmen bygger på Inners gedigna, empiriska erfarenheter och i kombination med vedertagen forskning uppnår Inner reella och varaktiga resultat. Med spetskunskap i föreläsningar och coachande samtalsserier levererar Inner individuell motivation till förändring med stöd av IT. Effekten av detta blir en förbättrad psykosocial miljö med ökad produktivitet och lönsamhet. För kunderna innebär detta trygga och hållbara organisationsutvecklingar
Inner har per februari 2021 inlett ett samarbete med arbetsgivarorganisationen Sinf

Inners tjänst Inner Screening erbjuds samtliga medlemsföretag med målet att få fram läget hur medarbetarna mår i hela Sinf bransch.

Sinf är en icke vinstdrivande och oberoende arbetsgivarorganisation skapad av företagen för företagen. Vi levererar rådgivning och stöd till omkring 1000 företag. Vi fungerar som de små och medelstora företagens stöd och huvudkontor med expertisrådgivning av djupare slag.

Hos oss får du stöd så som: fri juridisk rådgivning, affärsutveckling, omvärldsbevakning, föreläsningar och kurser, djupare juridiskt stöd och mycket mer.

INNER CHANGE - LIVSSTILSRESOR

Läs om våra planerade resor eller ta del av de resor som varit. Är du nyfiken och vill veta mer så anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Då vet du det senaste först!

Läs mer Visa film

Referenser


Vi genomförde vår Innersatsning under en period där personalen varit högt belastade i förhoppning att det skulle leda till minskad upplevelse av stress och ett ökat lugn. Nu när vi fått facit (efter bara knappt fyra månader) kan vi se att vi uppnått önskat resultat inte bara i statistik utan också i vardagsklimatet på våra arbetsplatser.

Kim Sandberg Kassaföreståndare Handelsanställdas A-kassa

Jag såg ett behov att må bättre i min organisation och har tittar på de frågorna under flera år. Jag blev nyfiken på Inners koncept och fastnade framförallt för den mentala aspekten för att må bra. Sömnen är t.ex. absolut central. Nu har vi kört Inner Life på halva företaget och resultaten är minst så bra som jag hade hoppas på. Inner levererar och skapar insikter som både företaget och medarbetarna har nytta av.

Daniel Jonsson Lujabetong

Värdefullt att få möjlighet att samtala om viktiga saker för mig både i min yrkesroll och privat. Vad långt vi har kommit på bara två samtal. Har prövat de nyttiga verktygen jag fick hur jag kan prata i JAG-budskap och ge feedback. Vilka resultat!

Anställd

Nyhetsbrev.

Önskar ni få vårt nyhetsbrev anmäl er nedan.

Anmäl er till nyhetsbrevet

Medarbetare på Inner.


Peter Wallenskog

Ordf och VD

Specialområde: Ledarskap
[email protected]
070-655 05 05

Jan Hulten

Styrelseledamot

Specialområde: Organisationsutveckling
[email protected]
072-725 26 24

Josefine Sjöcrona

Styrelseledamot

Specialområde: Fysisk aktivitet
[email protected]

Anita Wallenskog

Styrelseledamot

Specialområde: Individuell Coachning
[email protected]
073-818 05 05