Gruppsamverkan
Kan arbetslaget bli effektivare?
Gruppsamverkan

Gruppsamverkan


Grupper har en tendens att fastna i olika interna problem och tappa fokus på sitt uppdrag. Vi tränar på att kommunicera rakt och öppet genom tydlig feedback. Konflikter ska ge energi, inte förbruka och ta bort fokus på uppdraget. Vi ger de verktyg som behövs och hjälper till att träna er i att använda dem klokt. Inners kompetens kan komplettera ert pågående arbete, inspirera till friska arbetsplatser och en ökad produktivitet bland personalen.

Syfte:    Utveckla roller och effektivitet, stödja i förändringar, skapa VI-känsla.

Innehåll:    Kommunikation, konflikthantering, självinsikt och grupputvecklingsmodell. Vi anpassar insatsen utifrån era behov.

Tid:    Halv/heldagar. 1-3 dagar.