Inner Check
Hälsokontroll på plats
Inner Check

Inner Check


Att öka medvetenheten om sin hälsa är mycket klokt, kanske till och med livsavgörande, för att förebygga ohälsa. Mätningarna kan göras separat eller i kombination med Inners Livsstilsprogram. Under samtalet framkommer vilka förändringar som kan vara värda för just dig att genomföra för att uppnå en förbättrad hälsa.

Syfte:    Återkommande hälsokontroll av alla medarbetare.

Innehåll:    Inner Check är en hälsokontroll som består av ett antal enkla fysiska mätningar av bland annat glukos, blodtryck, kondition och kroppssammansättning.

Tid:    Ca 30 min per individ.