Inner Screening

VISST VILL ”man” HA KOLL !?
Inners screeningfrågor ger både dig och din personal kunskap om vilka hälsoprioriteringar som är väsentliga att göra eller bibehålla.
 
Med förankring i forskning och empirisk databas ställs; 7 hälsofrågor, 3 vanefrågor och 3 beroendefrågor inom områden som alla avser faktorer som omger och påverkar ditt allmäntillstånd. (Se bild nedan)
 
Det finns dessutom möjlighet för 6 egendefinierade frågor alternativt att ni använder våra Covid-19 anpassade frågor.
 
Enkelt genomförande 
Enkäten skickas ut till deltagarnas mejl och sammanställs därefter i en ackumulerad rapport. Resultatet presenteras anonymt på aggregerad nivå med slutsatser och rekommendationer.
 
Referens 
Inner har 25 års erfarenhet inom livsstilsförändringar och vi har under årens lopp kondenserat vår samlade kunskap i detta effektiva screeningformulär.