Blogg

Inner har fått förtroende av ytterligare Scandic-hotell


Inner har fått ytterligare tre hotell i Scandic-koncernen som kunder. Till hösten startar projekt på Scandic; Infra City, Skogshöjd och Södertälje. Samtliga kunder integrerar hälsokontrollen Inner Check tillsammans med Inners process.
 
Det innebär att Inner till hösten har kunder inom flera olika branscher såsom; IT, mätteknologi, hotell och bank.
 
Åsa Salomonsson Hotelldirektör Scandic Kungens Kurva tycker såhär efter vårens investering:
”Genom Inners insatser ville vi satsa på att få alla att utvecklas och må bättre. Vi har sett stora förändringar och en arbetsglädje som smittar av sig till både övriga medarbetare och våra gäster så satsningen vi gjorde är en win-win för alla parter!”

7/17/2018 1:27:37 PM


Arbetsmiljöarbetet den ofta glömda, viktigaste investeringen?


Ta del av konkreta tips:

  • Vad är arbetsmiljö och varför ska man arbeta med det?
  • Mjuk och hård arbetsmiljö
  • Regelverk – var hittar man information?
  • Hur förhåller man sig till regelverken och efterlever kraven?

Arrangör: Smedhälsan tillsammans med Nyföretagarcentrum och Munktell Science Park
Plats: Munktell Science Park – Portgatan 3

Föreläsare: jurist från Sinf (Svensk Industriförening, bildat 1941 i Jönköping för främst små och medelstora företag)

Tider enligt nedan:
Kl 07.30 – 07.55 Frukost
Kl 08.00 – 09.00 Föreläsning

Deltagandet är kostnadsfritt inklusive frukost.

Anmäl dig till frukostseminariet via länken:

https://www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna/arbetsmiljo/

 5/23/2018 6:44:27 AM


Inner har fått förnyat förtroende av Scandic


Scandic Kungens Kurva Inner har fått förnyat förtroende av Scandic med att skapa dem bästa förutsättningarna för en god organisatorisk och social arbetsmiljö på ytterligare ett hotell - Kungens Kurva. Här har kunden valt att integrera hälsokontrollen Inner Check och en eldfängd informationsprocess för avdelningen.

Lujabetong Lujabetongs VD har beslutat att köra Inners process Inner Life för chaufförer och administrativ personal. Projektet genomförs i Jordbro respektive Täby dvs både söder och norr om Stockholm. Eget ansvar och sömn är fokusområde för projektet. Varför föreläsningen genomfördes av Inners sömnspecialist.

5/8/2018 11:17:03 AM


Nolia Arbetsglädje 21-22 Mars 2018 - PITEÅ


Konferensen för ett friskare arbetsliv

21-22 MARS 2018 | PITEÅ


Nolia vill öka arbetsglädjen med en ny mötesplats för personal, HR-chefer och ledare. Nolia AB tar nästa steg i utvecklingen av

Norrland och startar en konferens i samarbete med företaget Inner.

Målet är att öka arbetsglädjen och skapa friskare arbetsplatser i Piteå men även i kringliggande kommuner.

Arbetsglädjen är livsviktig för både företag och offentliga verksamheter samtidigt som kunskapen är låg om vad som ökar glädje och hälsa. Vi vill skapa en mötesplats som kan bli den språngbräda och inspirationskälla som gör att våra medmänniskor tar aktiva beslut för att bli friskare och gladare.

Konferensen pågår i 2 dagar och innehåller ett seminarieprogram med inspirerade föreläsningar och handfasta tips till både dig som person, anställd men också för hela organisationen. Fokus ligger på psykosocial arbetsmiljö. Dessutom finns en utställningsyta i foajén utanför Christinasalen.

PRISER
Att besöka utställarna är gratis
Halv dag kostar 650 kr
1 dag kostar 1200 kr
2 dagar kostar 2000 kr
I priserna för heldagarna ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch och förfriskningar. Priser exklusive moms.

FÖRELÄSARE – ETT URVAL

Ett urval från 2018 års program

Christina Stielli
Olof Röhlander
Trine Grönlund
Daniel Brolén
Catarina Guldberg
Mikael Widerdal
Ann Fernholm
Johan Strömwall
Hillevi Wahl

5/8/2018 11:16:38 AM


Nytt i Danmark


Danska VD Anders Elholm Jeppesen och coachen Charlotte Brag kommer att inspirera Erhverv Skanderborg  i Danmark.

5/8/2018 11:16:12 AM


Nolia Ledarskap Luleå 18-19 oktober, Inner en aktiv partner!


Niklas Nordström lyfte Nolia Ledarskaps betydelse, och Inner fanns på plats!

– Känslan är så starkt positiv, att något unikt sker under konferensen – båda dagarna. På något vis blir delarna till en helhet i varje föreläsning och går in i varandra. En fin, stark väv av kunskap och energi har skapats och förmedlats. Jag är tacksam över att ha varit med om denna resa och tar med mig många insikter och intressanta möten, säger Peter Wallenskog, vd på Inner Sweden AB, en av Nolia Ledarskaps samarbetspartners.

Läs artikeln här

5/8/2018 11:15:49 AM