Inner utbildning

Organisatorisk och Social arbetsmiljö
Utbildningen sker på vårt kontor med Caroline Säll och Daniel Brolén

Innehåll:

  • kunskap och förståelse hur du praktiskt möter de nya kraven
  • identifiering och hantering av brister i den psykosociala arbetsmiljön
  • ökad kunskap om hälsofrämjande faktorer

Diskussioner och gruppaktiviteter varvas med teori i föreläsningsform. Möjlighet att lyfta egna utmaningar.

Första hjälpen i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
Vi utbildar dig och din organisation så du systematiskt kan möta kraven i arbetsmiljöverkets förordning Organisatorisk och Social arbetsmiljö AFS: 15:4, första hjälpen samt hjärt- lungräddning och/eller Systematiskt brandskyddsarbete. Under två dagar får du de verktyg du behöver för att möta kraven inom brandskydd och psykosocial miljö. Intyg efter genomförd utbildning utdelas och Inners livsstilsapp ingår i 6 månader.

Licenstagarutbildning för coacher
Utbildningen riktar sig till dig som är utbildad coach enligt ICF* och delar Inners värderingar och tankar i förebyggande arbete inom hälsa och livsstil.

* International Coach Federation, standards

Plats: Kommer mer info senare
Tid: Kommer mer info senare
Kostnad: 6 500 SEK ex moms inkl. material och förtäring enligt program.


Inners målsättning är att erbjuda dig som genomfört utbildning i Inners koncept, att vara en del av våra projekt och få coachuppdrag inom ett år.