Inner Life

Vad får oss egentligen att må bra?
80 % av medarbetarna i en organisation skulle vilja genomföra någon typ av förändring i sina liv eller leva på ett annat sätt. De flesta känner att de borde röra på sig mer, äta hälsosammare eller kanske planera bättre.  Ledarskapsutveckling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård är alla yttre förutsättningar för att kunna skapa en god arbetsmiljö. Men vad som får oss att må bra är individuella drivkrafter.

Med spetskunskap i föreläsningar och coachande samtalsserier levererar Inner individuell motivation till förändring med stöd av IT. Effekten av detta blir en förbättrad psykosocial miljö med ökad produktivitet och lönsamhet. För kunderna innebär detta trygga och hållbara organisationsutvecklinga

Hur motiverar du personal?

Inner Life – livsstilskoncept – Inner – ditt val till förändring

Mental balans, Kost och Motion och som alla tre påverkar vårt dagliga liv och hur vi mår. Utifrån detta har vi plockat ut sju vanliga områden som alla kan påverkas av hur vi tänker, hur vi äter och hur vi motionerar: Stress, Sömn, Värk, Energi, Fysisk form, Humör och Vikt. 

Inner erbjuder livsstilsprogram inom hälsa. Med inspirerande föreläsningar, rådgivande coachande samtal, fysiska hälsokontroller (Innercheck) och mobila tjänster får individen kunskap och motivation till att ta eget ansvar för sin livsstil och hälsa. Inners koncept bygger på tre områden;

Så här går det till

1. Före projektet startar planlägger Inners 
Koordinator, i nära samarbete med kundrepresentanter,
vilken och hur informationen skall föras ut till personalen. 
På så sätt förankras projektet väl hos Kunden på ett unikt sätt
med målet att nå maximal effekt.

2. Projektet startar med en inspirationsföreläsning 
för att medvetandegöra och tända gnistan hos individen. 
Under föreläsningen får alla närvarande garanterat flera
aha-upplevelser om hur våra val i vardagen påverkar oss

3. Med nya kunskaper och ett tänt intresse arbetar 
vi sedan individanpassat för att nå önskat resultat. 
Detta gör vi genom personliga samtal där en samtalscoach
tillsammans med individen ser på nuläge, önskat läge och hur individen ska ta sig dit.

4. Mellan samtalen får  individen tillgång till Inners
Livsstils-App. Här kan individen välja utmaningar 
inom mental balans, kost och motion som en hjälp 
att nå det önskade läget. Utifrån målsättning och 
utmaningar ges individanpassade tips och inspiration som kan motivera på vägen.

5. För företaget sammanställs utförliga rapporter
där ledningen får en tydlig bild av hur hela kollektivet
förflyttas inom de olika områdena. På så sätt får ledningen 
en konkret uppfattning om hur hälsoläget förändras och 
vart eventuella fortsatta insatser bör göras.

6. Konceptet sträcker sig över ca 4 – 6 månader. 
D v s så pass lång tid som det enligt forskning tar att
förändra och etablera en ny vana (Lally et al., 2009).
Under förändringsprocessen sker regelbundna uppföljningar
för att medarbetaren ska kunna utvärdera och korrigera om det behövs.